• 0257 314 014
  • primariachisindia@yahoo.com
  • sat Chisindia, COM. CHISINDIA, Cod Postal 317080, Jud. ARAD

Anunt Important – privind protectia animalelor

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI CHISINDIA

PRIMĂRIA COMUNEI CHISINDIA, vă face cunoscut faptul că , potrivit HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL CHISINDIA nr.49/28.08.2018 și a ORDONANȚEI GUVERNULUI nr.21/30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale , cu modificările și completările ulterioare, circulația cainilor și a altor animale nesupravegheate pe domeniul public sau pe proprietățile private, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională.

Având în vedere această obligație a tuturor cetățenilor acestei comune, vă rugăm a respecta dispozițiile legale, altfel vom fi obligați a lua măsuri împotriva tuturor celor care lasa animalele nesupravegheate pe domeniul public!

CONDUCEREA PRIMARIEI CHISINDIA

Extras din Legea 205/2004 – privind protectia animalelor

LEGE nr. 205 din 26 mai 2004 (*republicată*)

  • privind protecția animalelor*)

Art. 26. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);

Art. 5. – (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:

a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie;
e) asistenţă medicală.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei. (alineat modificat prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 138/2022, în vigoare de la 19 mai 2022) |[b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e) – g), k) şi m); (text original în vigoare până la 19 mai 2022) ]|